Nowoczesne i innowacyjne technologie to podstawa zmieniającego się w szybkim tempie świata. Inteligentny rozwój przedsiębiorstw, zgodny z najnowszymi trendami i wiedzą popartą rzetelnymi badaniami, to jedno z największych wyzwań stale rozwijających się biznesów z ogromnymi aspiracjami. Nasza firma Classen-Pol, z ogromnym powodzeniem, funkcjonująca na polskim rynku od początku lat dziewięćdziesiątych postanowiła podjąć to wyzwanie i przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizować projekt rozwojowy przedsiębiorstwa.

Opracowany przez naszych specjalistów projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji ościeżnic regulowanych, charakteryzująca się wysokim zautomatyzowaniem oraz zwiększoną skalą kontroli procesu i jakości” spotkał się z akceptacją, co zaowocowało wkładem finansowym Funduszu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w wysokości 10 819 474,32 zł. Wartość całego przedsięwzięcia została oszacowana na 27 048 685, 81 zł i w całości została przeznaczona na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez naszą firmę.

Chęć ulepszenia procesu produkcji naszych ościeżnic stała się długoterminowym celem i podstawą do zrealizowania projektu. Wprowadzenie najnowocześniejszych technologii pozwoliło na efektywne zautomatyzowanie całego procesu produkcji ościeżnic regulowanych, co bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie skali kontroli całego procesu oraz jakości produktu. Opracowanie innowacji w zakresie produkcji pozwoliło także na wytworzenie produktów, które cechują się zdecydowanie większymi właściwościami w zakresie odporności na wilgoć. Tym samym stworzyliśmy towar niezwykle wytrzymały i wszechstronny, który z powodzeniem stosowany jest na szeroką skalę.

Realizacja projektu stała się także szansą na rozwiązanie ograniczeń technicznych i technologicznych, które pojawiły się w dotychczas stosowanym procesie produkcji ościeżnic regulowanych. Zautomatyzowanie większości obszarów produkcji przełożyło się na zwiększenie efektywności wykonywanych czynności produkcyjnych, polepszenie procesu kontroli, zwiększenie poziomu monitorowania każdego kolejnego etapu wytwarzania produktu. Dzięki temu możliwe stało się całościowe zbieranie kompletu danych o granicach wzrostu efektywności produkcji. To zaś przekłada się na sprawne podejmowanie decyzji zarządczych.

Opracowanie i wdrożenie szeregu nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych do całego procesu produkcyjnego ościeżnic regulowanych zaowocowało powstaniem innowacji polegającej na zwiększeniu stopnia automatyzacji procesu wytwarzania ościeżnic regulowanych, ulepszonej i ciągłej kontroli na każdym etapie ich produkcji i w efekcie stworzeniu produktu o zwiększonych parametrach.

Powstały towar jest odpowiedzią na potrzeby docelowych odbiorców takich jak sklepy budowlane i specjalistyczne. Możliwość zaoferowania coraz większych wolumenów produktów bardzo wysokiej jakości, krótki termin realizacji zamówień i usługa serwisowania naszych wyrobów stała się priorytetem, którego realizacja stała się możliwa za sprawą wdrożenia wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.