PROJEKT: Projekt pn. „Innowacyjna technologia produkcji ościeżnic regulowanych, charakteryzująca się wysokim zautomatyzowaniem oraz zwiększoną skalą kontroli procesu i jakości

NUMER PROJEKTU: POIR.01.01.01-00-1395/19

1. WARTOŚĆ PROJEKTU 27 048 685,81 zł
2. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 10 819 474,32

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Celem Projektu realizowanego przez Classen-Pol jest opracowanie innowacji procesowej w postaci znacząco ulepszonego, wysoce zautomatyzowanego procesu produkcji ościeżnic regulowanych, umożliwiającego istotne zwiększenie skali kontroli procesu oraz usprawnienie kontroli jakości wyrobów końcowych. Opracowanie innowacji w tym zakresie pozwoli również na wytworzenie ościeżnic regulowanych charakteryzujących się zwiększonymi właściwościami w zakresie odporności na wilgoć, dzięki wprowadzeniu w ramach innowacji technologii hot-stampingu.

Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie ograniczeń technicznych i technologicznych, występujących w dotychczas stosowanym procesie produkcji ościeżnic regulowanych, wynikających z nieefektywnego wykonywania czynności wymagających szybkości i precyzji przez pracowników, stosowania wybiórczych i niedokładnych metod organoleptycznej kontroli produkcji i jakości, niskiego poziomu monitorowania procesu produkcji skutkujące brakiem możliwości gromadzenia kompletnych danych o nim, uniemożliwiające zbadanie granic wzrostu efektywności produkcji i podejmowanie decyzji zarządczych.

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu szeregu nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych do procesu produkcji ościeżnic regulowanych, zostanie uzyskana innowacja procesowa posiadająca nowe cechy, tj.:

  1. Zwiększenie stopnia zautomatyzowania procesu wytwarzania ościeżnic regulowanych
  2. Znacząco ulepszona kontrola przepływu materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych w procesie produkcji ościeżnic regulowanych
  3. Zapewnienie ciągłej kontroli jakości półproduktów oraz wyrobów gotowych w procesie produkcji
  4. Uzyskanie możliwości zaoferowania ościeżnic regulowanych o zwiększonej odporności na wilgoć.

Ponadto, opracowany rezultat wyjdzie naprzeciw potrzebom definiowanym przez odbiorców docelowych, tj. markety budowlane i sklepy specjalistyczne, którzy oczekują coraz większych wolumenów wysokojakościowych produktów, przy jednoczesnej możliwości zapewnienia krótkich terminów realizacji zamówień i zaoferowania usług serwisowania wyrobów.

Wdrożenie wyników Projektu zostanie dokonane poprzez wprowadzanie wyników prac badawczo-rozwojowych do własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczęcie użytkowania linii pilotażowej, pozwalające na sprzedaż ościeżnic o wysokiej jakości, wraz z dodatkową nową funkcjonalnością podwyższonych właściwości w zakresie odporności na wilgoć.